[🆕🇻🇳] Học Viện Đào Tạo Yoga International Angel Academy 🧘 Top1Yoga 🤸🏻‍♀️ 7 LUÂN XA TRONG CƠ THỂ Luân xa 1 – Luân xa gốc | Muladhara – Nằm ở đáy cột sống. Nó gắn liền với năng lượng, sự tồn tại, ổn định, thoải mái và an toàn. Yếu , shares-2✔️ , likes-93❤️️ , date-2024-05-21 00:45:25🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

[🆕🇻🇳] Học Viện Đào Tạo Yoga International Angel Academy 🧘 Top1Yoga 🤸🏻‍♀️ 7 LUÂN XA TRONG CƠ THỂ
Luân xa 1 – Luân xa gốc | Muladhara – Nằm ở đáy cột sống. Nó gắn liền với năng lượng, sự tồn tại, ổn định, thoải mái và an toàn. Yếu , shares-2✔️ , likes-93❤️️ , date-2024-05-21 00:45:25🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

😎❤ॐ🤸💪🧘🏻🙏🏻🎧👗🛒🛍️🥾👔🤵🏻🏀🏆🏓⛹️‍🤼‍🏃🏻🚴🏼🏋🏻‍🏌️⛳🏑🛰💅💇 …
7 LUÂN XA TRONG CƠ THỂ
🔹Luân xa 1 – Luân xa gốc | Muladhara – Nằm ở đáy cột sống. Nó gắn liền với năng lượng, sự tồn tại, ổn định, thoải mái và an toàn. Yếu tố của nó là đất.
🔹Luân xa 2 – Luân xa sinh dục | Svadhishthana – Nằm ở bụng dưới. Nó gắn liền với nhục dục, tình dục, khoái cảm, hòa đồng và cảm xúc. Nguyên tố của nó là nước.
🔹Luân xa 3 – Luân xa đám rối mặt trời | Manipura – Nằm ở vùng rốn. Nó gắn liền với sức mạnh, tính cách, quyền lực, sự quyết tâm và lòng tự trọng. Yếu tố của nó là lửa.
🔹Luân xa 4 – Luân xa tim | Anahata – Nằm ở giữa ngực, trên xương ức. Nó gắn liền với tình yêu, sự chấp nhận, lòng trắc ẩn và sự chân thành. Yếu tố của nó là không khí.
🔹Luân xa 5 – Luân xa cổ họng |Vishuddha – Nằm ở vùng cổ họng. Nó gắn liền với giao tiếp, biểu đạt, sáng tạo và cảm hứng. Yếu tố của nó là ête / âm thanh.
🔹Luân xa 6 – Luân xa con mắt thứ ba | Ajna – Nằm ở trán, giữa hai chân mày. Nó gắn liền với trực giác, sự minh mẫn, thiền định và sự tin tưởng. Yếu tố của nó là ánh sáng.
🔹Luân xa 7 – Luân xa vương miện | Sahasrara – Nằm trên vương miện. Nó gắn liền với kiến thức, ý thức, sự hoàn thiện và tâm linh. Yếu tố của nó là tư tưởng.
#yogacantho #daotaohuanluyenvienyoga #huanluyenvienyogacantho #hocviendaotaohuanluyenvienyoga #angelacademy

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

🚀🤖💻🐱🐠🐕🐈‍⬛🐾🦜🐰🐹🐠🦎🐢🐭🐇🛠️🍎🎡⛷🚁🏇🍹🏂💄👄🧴💕 …

Code Embed: No embed code was found for TOP1INDEX-100091707346557


7 LUÂN XA TRONG CƠ THỂ
Luân xa 1 – Luân xa gốc | Muladhara – Nằm ở đáy cột sống. Nó gắn liền với năng lượng, sự tồn tại, ổn định, thoải mái và an toàn. Yếu , shares-2✔️ , likes-93️️ , date-2024-05-21 00:45:25📰🆕
#LUÂN #TRONG #CƠ #THỂLuân #Luân #gốc #Muladhara #Nằm #ở #đáy #cột #sống #Nó #gắn #liền #với #năng #lượng #sự #tồn #tại #ổn #định #thoải #mái #và #toàn #Yếu59######ĐÚNG1######[🆕🇻🇳] [🆕🇻🇳] Học Viện Đào Tạo Yoga International Angel Academy 00:45:25🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕 2024 academy angel có cỘt ĐÀo date-2024-05-21 date20240521 đây đỉnh gan góc học international liên likes-93❤️️ likes93 luận lương mải muladhara nam, nÂng nó no1brand no1Sport no1Vietnam no1Yoga Ở ơn shares-2✔️ shares2 sỐng sự tại tẠo thỂ luân THỂLuân thoải toàn tôn Top1Brand Top1Index Top1List Top1Sport Top1Vietnam top1world Top1Yoga trọng và viện vời yêu yoga 🤸🏻‍♀️ 🧘
[give_form id="2868661"]

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

😎❤ॐ🤸💪🧘🏻🙏🏻🎧👗🛒🛍️🥾👔🤵🏻🏀🏆🏓⛹️‍🤼‍🏃🏻🚴🏼🏋🏻‍🏌️⛳🏑🛰💅💇 …
7 LUÂN XA TRONG CƠ THỂ
🔹Luân xa 1 – Luân xa gốc | Muladhara – Nằm ở đáy cột sống. Nó gắn liền với năng lượng, sự tồn tại, ổn định, thoải mái và an toàn. Yếu tố của nó là đất.
🔹Luân xa 2 – Luân xa sinh dục | Svadhishthana – Nằm ở bụng dưới. Nó gắn liền với nhục dục, tình dục, khoái cảm, hòa đồng và cảm xúc. Nguyên tố của nó là nước.
🔹Luân xa 3 – Luân xa đám rối mặt trời | Manipura – Nằm ở vùng rốn. Nó gắn liền với sức mạnh, tính cách, quyền lực, sự quyết tâm và lòng tự trọng. Yếu tố của nó là lửa.
🔹Luân xa 4 – Luân xa tim | Anahata – Nằm ở giữa ngực, trên xương ức. Nó gắn liền với tình yêu, sự chấp nhận, lòng trắc ẩn và sự chân thành. Yếu tố của nó là không khí.
🔹Luân xa 5 – Luân xa cổ họng |Vishuddha – Nằm ở vùng cổ họng. Nó gắn liền với giao tiếp, biểu đạt, sáng tạo và cảm hứng. Yếu tố của nó là ête / âm thanh.
🔹Luân xa 6 – Luân xa con mắt thứ ba | Ajna – Nằm ở trán, giữa hai chân mày. Nó gắn liền với trực giác, sự minh mẫn, thiền định và sự tin tưởng. Yếu tố của nó là ánh sáng.
🔹Luân xa 7 – Luân xa vương miện | Sahasrara – Nằm trên vương miện. Nó gắn liền với kiến thức, ý thức, sự hoàn thiện và tâm linh. Yếu tố của nó là tư tưởng.
#yogacantho #daotaohuanluyenvienyoga #huanluyenvienyogacantho #hocviendaotaohuanluyenvienyoga #angelacademy

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

🚀🤖💻🐱🐠🐕🐈‍⬛🐾🦜🐰🐹🐠🦎🐢🐭🐇🛠️🍎🎡⛷🚁🏇🍹🏂💄👄🧴💕 …

Code Embed: No embed code was found for TOP1INDEX-100091707346557


7 LUÂN XA TRONG CƠ THỂ
Luân xa 1 – Luân xa gốc | Muladhara – Nằm ở đáy cột sống. Nó gắn liền với năng lượng, sự tồn tại, ổn định, thoải mái và an toàn. Yếu , shares-2✔️ , likes-93️️ , date-2024-05-21 00:45:25📰🆕
#LUÂN #TRONG #CƠ #THỂLuân #Luân #gốc #Muladhara #Nằm #ở #đáy #cột #sống #Nó #gắn #liền #với #năng #lượng #sự #tồn #tại #ổn #định #thoải #mái #và #toàn #Yếu59######ĐÚNG1######[🆕🇻🇳] [🆕🇻🇳] Học Viện Đào Tạo Yoga International Angel Academy 00:45:25🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕 2024 academy angel có cỘt ĐÀo date-2024-05-21 date20240521 đây đỉnh gan góc học international liên likes-93❤️️ likes93 luận lương mải muladhara nam, nÂng nó no1brand no1Sport no1Vietnam no1Yoga Ở ơn shares-2✔️ shares2 sỐng sự tại tẠo thỂ luân THỂLuân thoải toàn tôn Top1Brand Top1Index Top1List Top1Sport Top1Vietnam top1world Top1Yoga trọng và viện vời yêu yoga 🤸🏻‍♀️ 🧘
[give_form id="2868661"]

Ways to Give | ASE Foundation for Cardiovascular Ultrasound

top1yoga.top1index-top1list.com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart